ПРОДУКТЫ
  • КАТАЛИЗАТОРЫ
  • МАРГАНЕЦ
  • МЕДЬ
  • МОЛИБДЕН
  • НИКЕЛЬ
  • СЕЛЕН
  • СЕРЕБРО
  • ЦИНК

КАТАЛИЗАТОРЫ

Katalizator chromowy

Цериевой катализатор 6 % Ce

CAS: 56797-01-4, 110-82-7
WYGLĄD: р-р
UN/ADR: 1993/3/III
Katalizator chromowy

Хромовой катализатор 6 % Cr

CAS: 3444-17-5, 110-82-7
WYGLĄD: р-р
UN/ADR: 1268,3/II

Кобальтовой катализатор 6 % Co

CAS: 136-52-7, 110-82-7
WYGLĄD: р-р
UN/ADR: 1993,3/I
Katalizator żelazowy

Железный катализатор 6 % Fe

CAS: 7321-53-1, 110-82-7
WYGLĄD: р-р

Mangan

Manganu octan kryształ

Марганец уксуснокислый
2-водный

CAS: 6156-78-1
WYGLĄD: Kкрист.
Manganu weglan kryształ

Марганец углекислый

CAS: 598-62-9
WYGLĄD: крист.
Manganu chlorek kryształ

Марганец хлорид
4-водный

CAS: 13446-34-9
WYGLĄD: крист.
Manganu chlorek roztwor

Марганец хлорид р-р 11% Mn

CAS: 13446-34-9
WYGLĄD: р-р
Manganu azotan roztwor

Марганец азотнокислый р-р
11%-15% Mn

CAS: 20694-39-7
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 3218,5.1,II
Manganu siarczan kryształ

Марганец сернокислый
моногидрат

CAS: 10034-96-5
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3077,9/III

МЕДЬ

Chlorek miedzi kryształ

Медь (II) хлорид 2-воднаяk

CAS: 10125-13-0
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 2802,8/III
Chlorek miedzi roztwór

Медь (II) хлорид р-р
11% Cu

CAS: 10125-13-0
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 2802,8/III
Miedzi węglan kryształ

Медь углекислая основная
54 % Cu

CAS: 12069-61-1
WYGLĄD: Kryształ
Miedzi węglan kryształ

Медь углекислая основная
50 % Cu

CAS: 12069-61-1
WYGLĄD: крист.
Miedzi azotan kryształ

MМедь азотнокислая
3-водная

CAS: 10031-43-3
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 14775,5.1/II
Miedzi azotan roztwór

MМедь азотнокислая
р-р 15%Cu

CAS: 10031-43-3
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 3218,5.1,II
Miedzi siarczan kryształ

MМедь сернокислая
5-водная

CAS: 7759-99-8
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3077,9/III

Molibden

Molibdenian amonu

Аммоний молибденовокислый
4-водный (АМК) 53,8% Mo

CAS: 12054-85-2
WYGLĄD: Kryształ
Molibdenian amonu

Аммоний димолибдат 56 % Mo

CAS: 27546-07-2
WYGLĄD: Kryształ
Molibdenian amonu

Аммоний тетрамолибдат
56 % Mo

CAS: 12054-85-2
WYGLĄD: Kryształ
Molibdenian sodu 2 hydrat kryształ

Натрий молибденовокислый
2-водный

CAS: 10102-40-6
WYGLĄD: крист.
Molibdenian sodu

Натрий молибденовокислый
р-р

CAS: 10102-40-6
WYGLĄD: Roztwór

НИКЕЛЬ

Azotan niklu

NНикель азотнокислый
6-водный

CAS: 13478-00-7
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 2725,5.1,II
Azotan niklu roztwór

NНикель азотнокислый
р-р 14% Ni

CAS: 13478-00-7
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 3218,5.1,II
Siarczan niklu kryształ

Никель сернокислый
6-водный

CAS: 10101-97-0
WYGLĄD: крист.
Siarczan niklu kryształ

Никель азотнокислый
7-водный

CAS: 10101-98-1
WYGLĄD: крист.
 

СЕЛЕН

Selenin sodu kryształ

SНатрий селенит 45% Se

CAS: 10102-18-8
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 2630,6.1/I
Premix selenowy

PНатрий селенит премикс
(1-10 % Se)

CAS: 10102-18-8
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3218,5.1,II
Selenin baru kryształ

Селенит бария

CAS: 13718- 59-7
WYGLĄD: Kryształ
UN/ADR: 2630, 6.1, I
Selenin cynku kryształ

Селенит цинка

CAS: 13597- 46-1
WYGLĄD: Kryształ
UN/ADR: 2630, 6.1, I

СЕРЕБРО

Azotan srebra kryształ

Серебро азотнокислое 99,9 % мин.

CAS: 7761-88-8
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 1493,5.1/II

ЦИНК

Cynku octan kryształ

Цинк уксуснокислый
2-водный

CAS: 5970-45-6
WYGLĄD: крист.
Cynku azotan roztwór

CЦинк азотнокислый
17,4% Zn

CAS:10196-18-6
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 3218,5.1,II
Cynku siarczan kryształ

Цинк сернокислый моногидрат

CAS: 7446-19-7
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3077,9/III
Cynku siarczan kryształ

Цинк сернокислый 7-водный

CAS: 7446-20-0
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3077,9/III

КАТАЛИЗАТОРЫ

Katalizator chromowy

Цериевой катализатор 6 % Ce

CAS: 56797-01-4, 110-82-7
WYGLĄD: р-р
UN/ADR: 1993/3/III
Katalizator chromowy

Хромовой катализатор 6 % Cr

CAS: 3444-17-5, 110-82-7
WYGLĄD: р-р
UN/ADR: 1268,3/II

Кобальтовой катализатор 6 % Co

CAS: 136-52-7, 110-82-7
WYGLĄD: р-р
UN/ADR: 1993,3/I
Katalizator żelazowy

Железный катализатор 6 % Fe

CAS: 7321-53-1, 110-82-7
WYGLĄD: р-р

Mangan

Manganu octan kryształ

Марганец уксуснокислый
2-водный

CAS: 6156-78-1
WYGLĄD: Kкрист.
Manganu weglan kryształ

Марганец углекислый

CAS: 598-62-9
WYGLĄD: крист.
Manganu chlorek kryształ

Марганец хлорид
4-водный

CAS: 13446-34-9
WYGLĄD: крист.
Manganu chlorek roztwor

Марганец хлорид р-р 11% Mn

CAS: 13446-34-9
WYGLĄD: р-р
Manganu azotan roztwor

Марганец азотнокислый р-р
11%-15% Mn

CAS: 20694-39-7
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 3218,5.1,II
Manganu siarczan kryształ

Марганец сернокислый
моногидрат

CAS: 10034-96-5
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3077,9/III

МЕДЬ

Chlorek miedzi kryształ

Медь (II) хлорид 2-воднаяk

CAS: 10125-13-0
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 2802,8/III
Chlorek miedzi roztwór

Медь (II) хлорид р-р
11% Cu

CAS: 10125-13-0
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 2802,8/III
Miedzi węglan kryształ

Медь углекислая основная
54 % Cu

CAS: 12069-61-1
WYGLĄD: Kryształ
Miedzi węglan kryształ

Медь углекислая основная
50 % Cu

CAS: 12069-61-1
WYGLĄD: крист.
Miedzi azotan kryształ

MМедь азотнокислая
3-водная

CAS: 10031-43-3
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 14775,5.1/II
Miedzi azotan roztwór

MМедь азотнокислая
р-р 15%Cu

CAS: 10031-43-3
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 3218,5.1,II
Miedzi siarczan kryształ

MМедь сернокислая
5-водная

CAS: 7759-99-8
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3077,9/III

Molibden

Molibdenian amonu

Аммоний молибденовокислый
4-водный (АМК) 53,8% Mo

CAS: 12054-85-2
WYGLĄD: Kryształ
Molibdenian amonu

Аммоний димолибдат 56 % Mo

CAS: 27546-07-2
WYGLĄD: Kryształ
Molibdenian amonu

Аммоний тетрамолибдат
56 % Mo

CAS: 12054-85-2
WYGLĄD: Kryształ
Molibdenian sodu 2 hydrat kryształ

Натрий молибденовокислый
2-водный

CAS: 10102-40-6
WYGLĄD: крист.
Molibdenian sodu

Натрий молибденовокислый
р-р

CAS: 10102-40-6
WYGLĄD: Roztwór

НИКЕЛЬ

Azotan niklu

NНикель азотнокислый
6-водный

CAS: 13478-00-7
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 2725,5.1,II
Azotan niklu roztwór

NНикель азотнокислый
р-р 14% Ni

CAS: 13478-00-7
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 3218,5.1,II
Siarczan niklu kryształ

Никель сернокислый
6-водный

CAS: 10101-97-0
WYGLĄD: крист.
Siarczan niklu kryształ

Никель азотнокислый
7-водный

CAS: 10101-98-1
WYGLĄD: крист.
 

СЕЛЕН

Selenin sodu kryształ

SНатрий селенит 45% Se

CAS: 10102-18-8
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 2630,6.1/I
Premix selenowy

PНатрий селенит премикс
(1-10 % Se)

CAS: 10102-18-8
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3218,5.1,II
Selenin baru kryształ

Селенит бария

CAS: 13718- 59-7
WYGLĄD: Kryształ
UN/ADR: 2630, 6.1, I
Selenin cynku kryształ

Селенит цинка

CAS: 13597- 46-1
WYGLĄD: Kryształ
UN/ADR: 2630, 6.1, I

СЕРЕБРО

Azotan srebra kryształ

Серебро азотнокислое 99,9 % мин.

CAS: 7761-88-8
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 1493,5.1/II

ЦИНК

Cynku octan kryształ

Цинк уксуснокислый
2-водный

CAS: 5970-45-6
WYGLĄD: крист.
Cynku azotan roztwór

CЦинк азотнокислый
17,4% Zn

CAS:10196-18-6
WYGLĄD: p-p
UN/ADR: 3218,5.1,II
Cynku siarczan kryształ

Цинк сернокислый моногидрат

CAS: 7446-19-7
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3077,9/III
Cynku siarczan kryształ

Цинк сернокислый 7-водный

CAS: 7446-20-0
WYGLĄD: крист.
UN/ADR: 3077,9/III

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.